Danh mục sản phẩm

  • Mr Thuan
    0917 531 007
  • Mr Huy
    0916 967 005

Đối tác

Hỏi đáp

H: Thế nào là thông gió chung ?

Đ: Lượng không khí đưa vào phòng (bằng cách thổi hoặc hút ra m...

H: Ngoài sơ đồ thông gió chung, còn có những sơ đồ th...

Đ: Ngoài sơ đồ thông gió chung, chúng ta còn có một số sơ đồ t...

H: Như vậy với một xưởng có kích thước V= d.r.c ( m3)...

Đ:     Trong kỹ thuật thông gió, để xác định, tính toá...